El Museu de Solsona

El Patrimonio historicoartístic rural

Ubicat dins del Palau Episcopal, és un dels primers museus diocesans de Catalunya. Té sales dedicades a la prehistòria, importants col·leccions d’art romànic, gòtic, del Renaixement i barroc i un espai dedicat a escultures de sal de les mines de Cardona.

El museu conserva obres importants de l’etapa preromànica com els dos fragments de la pintura mural l’Orant i el Cavaller, provinents de Sant Quirze de Pedret, la nau central del qual està reproduïda volumètricament.

De l’art gòtic es poden ressaltar diverses mostres de pintura mural, com el retaule del Sant Sopar, atribuït a Jaume Ferrer I.

http://museusolsona.cat/